Είστε έγκυος ;

Προσπαθείτε να μείνετε έγκυος ;

Χαρά μας να φθάσουμε μαζί να σας βγάλουμε μια εικόνα όπως αυτή

Θέλετε ή επιβάλλεται προγεννητικός έλεγχος ;

Θα έχετε την συμβουλή προσαρμοσμένη στα δικά σας δεδομένα  

Προβλήματα γονιμότητας ;
Προσπαθείτε αρκετό καιρό και δεν έρχεται ; 

Θα βρούμε μαζί την λύση από αρχή μέχρι το τέλος 

Προβλήματα στην επαφή σας ;
Σας απασχολεί η libido ή ο μηχανισμός ; 

Θα βρούμε μαζί την λύση με συμβουλές ή φάρμακα

Θέλετε  γνώμη  για υπερηχογραφικά ευρήματα ;

Δίνουμε απαντήσεις για αυτά από το 1988

Παρόντες και στην γυναικολογία

Μαζί θα βρούμε την λύση στο γυναικείο πρόβλημα σας
και μαζί πάλι θα δούμε αν επιβάλλεται να γίνει χειρουργική αντιμετώπιση
από εικόνες ασθενών για γνώση από το 1985

Scroll to top